GDPR

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών τηρούνται από την diogenistore και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την diogenistore επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται με σκοπό την αποστολή στον Πελάτη διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών ή ενδεχομένως στις αρμόδιες Αρχές στις οριζόμενες από το νόμο περιπτώσεις και με τον τρόπο που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις.  

Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την diogenistore για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και για την διαβίβασή τους σε συνεργαζόμενες με την diogenistore επιχείρηση με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών ή την διευκόλυνση και εκτέλεση της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και αποστολής.  

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected]. 

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στον ιστότοπό μας, συνεπώς η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σας είναι σημαντικά για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, θα σάς ζητούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την κατωτέρω σύνοψη σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο και ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία “Αϊναλής Διογένης Ευάγγελος” που εδρεύει στο λαγκαδα Θεσσαλονίκης, Αχιλλέα Τζελίλη 73, ΤΚ 57200  Εmail: [email protected]. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία diogenistore, εφεξής καλούμενη Εταιρεία. 

Η Εταιρεία μας αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα και σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία, καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση αν τυχόν χρειαστεί . Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ανηρτημένη Πολιτική Προστασίας της ιστοσελίδα μας προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές. 

H εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει την δέσμευσή μας να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πως η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων, δηλαδή ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» με βάση τον 679/2016 ΚΑΝ. ΕΕ (ΓΚΠΔ-GDPR) και τον  Ν. 4624/2019.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να σάς παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο και για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα στην περίπτωση που εγγράφεστε στον ιστότοπό μας, συνδέεστε σε υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη και παραγγέλνετε προϊόντα, επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αποστέλλετε το αίτημά σας και τις παρατηρήσεις σας κλπ. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, η Εταιρεία συλλέγει από εσάς τους ίδιους τα δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο της δημιουργίας του προφίλ σας, δηλαδή μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας τον κωδικό πρόσβασης σας στο e-shop μας ( αν απαιτείται κάτι ακόμα γράψτε το…), τυχόν φορολογικά σας στοιχεία για έκδοση παραστατικών που μας ζητάτε και δίνετε οι ίδιοι και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας ή την εκτέλεση εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεών μας. 

Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή. 

Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα και για την κάθε επεξεργασία που εκτελεί υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος». β) Η Εταιρεία έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. 

ΕιδικότεραΣυλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα για τους εξής σκοπούς: 

 • Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, π.χ. επεξεργασία παραγγελιών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω τουιστότοπου. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, ζητάμε στοιχεία επικοινωνίας ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη διατήρηση των δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπου αποθηκεύονται μόνο δεδομένα που είναι συναφή.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε παραγγελίες ως επισκέπτης. Σε περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο παραγγελίας, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε προτού υποβάλετε την παραγγελία σας. Επισημαίνεται ότι θα χρειαστεί να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας κατά την υποβολή τυχόν μελλοντικών παραγγελιών. 

 • Παροχή ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών, π.χ. στην περίπτωση έγγραφης σας στην υπηρεσίαNewsletterτης εταιρείας μας.  

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αποστολή πληροφοριών που εσείς ζητάτε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ειδικές προσφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε. Αυτό θα γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή εφόσον επιτρέπεται από νόμο. Η συγκατάθεση για την ανωτέρω παροχή διέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ. 

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο, προωθητικές ενέργειες κι έρευνες αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών χωρίς επιβάρυνση. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, τις προωθητικές ενέργειες και τις έρευνες αγοράς, τα δεδομένα της φόρμας καταχώρισης δεδομένων θα αποστέλλονται σε εμάς, δηλαδή τουλάχιστον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας. 

Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη χρήση μιας διαδικασίας «διπλής συγκατάθεσης», μέσω της οποίας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή, με το οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να παρεμποδίζεται ο οποιοσδήποτε από το να καταχωρίζει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκουν στον ίδιο. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς θεωρείται ότι λήφθηκε με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας. 

Σε περίπτωση που αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον ιστότοπό μας, μπορούμε να σάς στέλνουμε μέσω email πληροφορίες σχετικά με άλλα παρόμοια προϊόντα, ειδικές προσφορές μας και υπηρεσίες μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, θα μπορείτε να διαγραφείτε άμεσα από την λίστα αποδεκτών των Newsletters μας πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο που σας παρέχουμε σε κάθε email μας ή μπορείτε να ζητήσετε να μην σας ξαναστείλουμε ενημερωτικό υλικό αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα.  

Επιθυμία μας είναι να βρίσκετε την ανάγνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σάς αποστέλλουμε ευχάριστη, γι’ αυτό και προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε μόνο τις πληροφορίες που ενδεχομένως να θεωρείτε ενδιαφέρουσες. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που μας έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας να προβαίνουμε σε στοχευμένες διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας, υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοιγμάτων και κλικ που πραγματοποιείτε όταν είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ χρήστη σας.  

Φυσικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απεγγραφείτε για να σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικό υλικό μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον. Για την ενέργεια αυτή παρέχεται αντίστοιχος σύνδεσμος απεγγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε μαζί μας για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή: 

- μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sale@diogenistore.gr 

- μέσω ταχυδρομείου: λαγκαδα Θεσσαλονίκης ,Αχιλλέα Τζελίλη 73, ΤΚ 57200   

Δεν υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής από ορισμένα ενημερωτικά μηνύματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συμβάσεων και τη λειτουργία του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαιώσεις εγγραφής, πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών) ή των πληροφοριών που αφορούν τις αγορές (π.χ. επιβεβαιώσεις παραγγελιών, συμβατικά έγγραφα, επεξεργασία πληρωμής). Θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις αυτές στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας και με βάση τη νόμιμη επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης ή τροποποίησής της σύμβασης ή ακύρωσης της και εκκαθάρισης των αμφοτεροβαρών υποχρεώσεων κατά τον νόμο. 

 • Διεξαγωγή ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατώνκαι γιατυχόν στατιστικούς σκοπούς, 
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών και επισκεπτών τουιστότοπου, π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας,
 • Δημιουργία λογαριασμού στοιστότοπο, προκειμένου να μπορείτε να περιηγείστε σε σημεία της ιστοσελίδας που είναιπροσβάσιμα μόνο σε όσους επισκέπτες διατηρούν λογαριασμό και να μπορείτε να παραγγέλνετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, και 
 • Αποστολή και Αξιολόγηση αιτημάτων και παρατηρήσεων που μας στέλνετε μέσω της ιστοσελίδας.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας: 

 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, για τις οποίες εμείς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή ενημερωτικών δελτίων, την διενέργεια προωθητικών ενεργειών καιστοχευμένωνδιαφημίσεων και την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία παροχής συγκατάθεσης για αυτούς τους σκοπούς θα βρείτε παρακάτω. 
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αγορά προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή όταν υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε για την κατάσταση επισκευής ενός προϊόντος.

Επίσης, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια δραστηριοτήτων κατά το προσυμβατικό στάδιο.  

 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεσμευόμαστε από υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, η οποία απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις ή με υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας αλλά και όταν απαιτείταινα κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που επιδιώκουμε υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας. Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντήσουμε σε αιτήματα , ερωτήματα ή παράπονα που μας στείλατε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκεύονται από εμάς προκειμένου να απαντάμε στις ερωτήσεις σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ) καιστ) του ΓΚΠΔ, δηλαδή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, για να συμμορφωνόμαστε με νομικές μας υποχρεώσεις και να χειριζόμαστε κατάλληλά τα αιτήματα, παράπονα και ερωτήματασας

Μέσω του ιστότοπου έχετε την δυνατότητα να μας στείλετε το βιογραφικό σας και να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας. Σε αυτή τη περίπτωση θα επεξεργαστούμε να προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με την αίτηση σας. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτό το σκοπό πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας να προσλάβουμε νέους εργαζομένους και στην περίπτωση που κρίνουμε ότι είστε κατάλληλος/η υποψήφιος/α βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) για την λήψη των απαραίτητων ενεργειών κατά το προσυμβατικό στάδιο πρόσληψης.

Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν διαμοιράζεται, εκμεταλλεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη άνευ αυστηρών προϋποθέσεων και μέτρων ελέγχου και ασφαλείας 

Στο ενδεχόμενο που η διαβίβαση δεν εμπίπτει στις ως κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις και καθίσταται ως ευλόγως αναγκαία  για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας θα σας πληροφορούμε και θα τροποποιήσουμε/ενημερώσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας. Τέτοιες τυχόν μεταβιβάσεις, αν τυχόν καταστούν αναγκαίες και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας και τροποποίησης της σχετικής μας πολιτικής, θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Προτού δε τυχόν διαβιβαστεί οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτο μέρος που δεν αναφέρεται ως κάτωθι, η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι κάθε παραλήπτης έχει δεσμευτεί από αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και τήρηση εμπιστευτικότητας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας. Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι. Ενδέχεται δηλαδή να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους ή σε κυβερνητικούς φορείς δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε (π.χ. βάσει εντολής δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου). 

Κατά κανόνα, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχει να διαβιβασθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν ωστόσο και σε εξαιρετική περίπτωση μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίζουμε τη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

Διαβίβαση σε συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών 

Για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας, απασχολούμε διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, π.χ. για να παρέχουν υπηρεσίες κεντρικής τεχνολογίας πληροφοριών, να φιλοξενούν τον ιστότοπό μας, να επεξεργάζονται τις πληρωμές και να αποστέλλουν τα προϊόντα, να εγκαθιστούν εξοπλισμό, ή να παραδίδουν ενημερωτικά δελτία. Διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους αντίστοιχους σκοπούς στους εν λόγω συνεργάτες παροχής υπηρεσιών (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση). 

Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν για λογαριασμό μας όσον αφορά την επεξεργασία και την εκτέλεση των παραγγελιών και, κατά συνέπεια, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, είμαστε νομικά υπεύθυνοι να διασφαλίζουμε ότι οι εταιρείες αυτές, στις οποίες αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε ως προς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων με τις εν λόγω εταιρείες και παρακολουθούμε τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση. 

Όσον αφορά την αποστολή των αγαθών, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εταιρείες logistics ή στον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην παραγγελία. Η παραγγελία σας συνήθως αποστέλλεται μέσω παρόχου υπηρεσιών συνεργαζόμενης εταιρείας μεταφορών, όπως είναι για παράδειγμα.Ο πάροχος υπηρεσιών αυτός θα λαμβάνει πληροφορίες από εμάς, λχ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνο που μάς παρέχετε με την παραγγελία σας, προκειμένου να μπορούν να κανονίζουν συγκεκριμένη ώρα παράδοσης μαζί σας και να συνεννοούνται για την αποστολή. 

Όσον αφορά την πληρωμή των παραγγελθέντων αγαθών, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον πάροχο που αναλαμβάνει την εκτέλεση της πληρωμής ή σε χρηματοπιστωτική τράπεζα που προσδιορίζεται στην παραγγελία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωμής, θα διενεργείται έλεγχος ασφαλείας βάσει της συναλλαγής με τη βοήθεια του παρόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση της πληρωμής, προκειμένου να αποτρέπεται η απάτη μέσω πιστωτικών καρτών. Δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικές με την πληρωμή όπως είναι για παράδειγμα οι αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τα στοιχεία λογαριασμών. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας στον πάροχο που έχει αναλάβει την επεξεργασία της πληρωμής.

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέξαμε τα δεδομένα σας ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να τα αποθηκεύουμε σύμφωνα με νόμο ή κανονισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Ως γενικό χρονικό όριο καθορίζεται αυτό των 5 ετώνχρονικό διάστημα που απαιτείται για την υπεράσπιση της Εταιρείας έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών και για την επιδίωξη απαιτήσεων, ή αναλόγως τυχόν διαστήματος μεγαλύτερου των 5 ετών για την περίπτωση που ο χρόνος εγγύησης κάποιου μας προϊόντος είναι ανώτερος. Το ανώτερο απώτατο χρονικό διάστημα επουδενί ξεπερνά σε κάθε περίπτωση τα 20 έτη.  

Ακόμα, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό την αποστολή από εμάς ενημερωτικών δελτίων, προωθητικού υλικού, στοχευμένων διαφημίσεων και ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών, αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα μας ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με ανώτατο χρονικό πλαίσιο το ως άνω. Στην περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίσουμε την άμεση διαγραφή των πληροφοριών σας από την σχετική λίστα. 

Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για να επικοινωνήσετε μαζί μας με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή αιτήματος, παραπόνου ή ερωτήματος αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να μπορέσουμε να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικό ζήτημα, καθώς και να αποκριθούμε στο αίτημα, παράπονο ή ερώτημα σας. 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας. Η διατήρηση των δεδομένων σας θα γίνεται πάντα με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της χρονικής αποθήκευσης στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και χρονικό διάστημα. 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά τυχόν παραβίαση της ασφάλειας τους, όπως την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Οι εργαζόμενοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία ιδίως προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτές. 

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε άτομα στα οποία είναι πράγματι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας πράττουν ανάλογα με την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις της σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. 

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»

Η εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα σας, η Εταιρεία μας λάμβάνει φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους, που υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση και προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά πρότυπα εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω αρχές προστασίας εφαρμόζονται, επίσης, σε εταιρείες, στις οποίες τυχόν θα αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους υπαλλήλους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Ακόμη, εκπαιδεύει τους υπαλλήλους ως προς τη μεγάλη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχει εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή: · κρυπτογράφηση · ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας · χρήση διακομιστών (server) που ακολουθούν κανόνες ασφαλείας, ηλεκτρονικών πληρωμών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων · χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη · υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους · πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know». 

Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία μας διευθετεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά.  

Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο, εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό. Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς, ενδέχεται να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής είτε μερικών είτε του συνόλου των στοιχείων σας.  

Ακόμη, το δικαίωμα εναντίωσης σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός κι αν η Εταιρεία μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Σε κάθε δε περίπτωση  παρέχει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα Δεδομένα συγκεκριμένες πληροφορίεςΕιδικότερα: 

(α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας ως Υπευθύνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου της, 

(β) τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ,  

(γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και τη νομική βάση για τη επεξεργασία, 

(δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των Προσωπικών Δεδομένων, εάν υπάρχουν,  

(ε) την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου, 

(στ) τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων, όπως αναλύονται σε αυτό το τμήμα, 

(ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, και 

(η) κατά περίπτωση άλλες τυχόν αιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων . 

Όταν τυχόν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν έχουν ληφθεί από το Υποκείμενο Δεδομένων, αλλά από τρίτους, η Εταιρεία μας παρέχει στο Υποκείμενο Δεδομένων επιπλέον των ως άνω αναφερομένων και  την πηγή προέλευσης των Προσωπικών Δεδομένων και, κατά περίπτωση, εάν προέρχονται από πηγές προσβάσιμες από το κοινό. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω παρέχονται: 

(α) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων ή την υποβολή ερωτήματος, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες τα Προσωπικά Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, 

(β) εάν τα Προσωπικά Δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το Υποκείμενο Δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το Υποκείμενο Δεδομένων, ή 

(γ) εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο κατά την πρώτη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων. 

Οι πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω δεν παρέχονται στα Υποκείμενα Δεδομένων όπου και εφόσον: 

(α) το Υποκείμενο Δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, 

(β) η παροχή των πληροφοριών αυτών αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, 

(γ) η απόκτηση ή κοινολόγηση καθορίζεται ρητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ελληνικό δίκαιο και προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του Υποκειμένου Δεδομένων, ή 

(δ) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου  

Ανεξάρτητα αν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεγεί από το Υποκείμενο Δεδομένων ή από τρίτους, όπου τυχόν η εταιρεία μας σκοπεύει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν, παρέχει στο Υποκείμενο των Δεδομένων πριν από την περαιτέρω επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με τον άλλο αυτόν σκοπό και τις σχετικές περαιτέρω πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω. 

Η εταιρεία μας οφείλει, κατόπιν αιτήματος του Υποκειμένου Δεδομένων, να του επιβεβαιώσει εάν τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν τυγχάνουν επεξεργασίας και, σε αυτή την περίπτωση, να παράσχει στο Υποκείμενο Δεδομένων πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα, ως και σε περαιτέρω πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με: 

(α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

(β) τις κατηγορίες των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων, 

(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τυχόν κοινολογηθήκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα,  

(δ) τη χρονική περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου, 

(ε) τα λοιπά δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων, όπως ορίζονται στο παρόν τμήμα, ως και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή,  

(ζ) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν συλλέγονται από το Υποκείμενο Δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την πηγή από την οποία συνελέγησαν. 

 Όταν το Υποκείμενο Δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως. 

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Η εταιρεία μας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αμελητί και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα: 

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν 
 • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία 
 • το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία 
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία. 

Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους.  

Εάν η εταιρεία μας  δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άμεσα για κάποιον νόμιμο δικαιολογητικό λόγο που θα αναφέρει στο Υποκειμενο των Δικαιωμάτων, θα διασφαλίσει ότι: 

 • δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο 
 • προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εντός συντόμου χρόνου. 

Ο πιο γρήγορος, εύκολος και βολικός τρόπος να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη διόρθωση και τη διαγραφή είναι να συνδεθείτε παράλληλα με την αποστολή αιτήματος στην εταιρεία μας και στον τυχόν λογαριασμό πελάτη σας και να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε απευθείας τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που θα διαγραφούν τα δεδομένα, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας. 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του με βάση την αρχή της αναλογικότητας και τον σκοπό επεξεργασίας. 

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 

 

Η Εταιρεία μας οφείλει να παύσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όταν το Υποκείμενο Δεδομένων ανακαλέσει τη Συγκατάθεσή του και στο βαθμό που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Η ανάκληση αυτή δεν καθιστά παράνομη την επεξεργασία που διεξήχθη πριν από αυτήν. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου των Δεδομένων, κάθε επεξεργασία που διεξάγεται με βάση αυτή τη Συγκατάθεση τερματίζεται αμέσως. 

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (i) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (ii) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς και (iii) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάσει της συγκατάθεσής σας ή αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός μήνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση. 

o Αρμόδιος Υπάλληλος της εταιρίας θα πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί: 

 • Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. 
 • Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης. 
 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου. 

 

ΓΕΝΙΚΑΓια τη δική σας ασφάλεια, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να λαμβάνουμε περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας όταν απαντάμε σε υπάρχον αίτημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση, επιφυλασσόμαστε, του δικαιώματός μας να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Οποιοδήποτε Υποκείμενο Δεδομένων του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την εταιρεία μας μπορεί να υποβάλλει σε περίπτωση μη σύννομης επεξεργασίας καταγγελία και να γνωστοποιεί στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τυχόν περιστατικά παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούνΠληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.dpa.gr/  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους: • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 • Fax: +30-210 6475628 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] • Αυτοπρόσωπη υποβολή: Στα γραφεία της Αρχής , 1ος όροφος, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09:00-13:00. 

 

Οποιοδήποτε μη ρυθμιζόμενο θέμα αναπληρώνεται από τα κατά τον νόμο ισχύοντα και δη με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον  Ν. 4624/2019. 

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να τροποποιείται προκειμένου να προσαρμόζεται σε νέα ή τροποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο σας παρακαλούμε όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ. Η παρούσα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις …………./2020. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησής τής επικαιροποιημένης στην ιστοσελίδα μας. Όπου τυχόν απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική ή για άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται ανωτέρω , παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο: [email protected] με τον υπέυθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας θέτοντας ως θέμα του μηνύματός σας τον τίτλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι  

Επωνυμία εταιρίας: Αϊναλής Διογένης Ευάγγελος 

Διακριτικός τίτλος: diogenistore  

Δραστηριότητα: Λιανικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών  

Α.Φ.Μ.:042528969 

Δ.Ο.Υ.:Λαγκαδά 

ΕΔΡΑ:ΑχιλλέαΤζελίλη 73 

Ταχυδρομικός Κώδικας: 57200 

Ηλεκτρονικη Διεύθυνση: diogenistore.gr